Maski, kaptury i filtropochłaniacze


POCHŁANIACZ OCHRONNY GÓRNICZY POG-8M

 PRZEZNACZENIE

Pochłaniacz ochronny górniczy POG-8M jest oczyszczającym sprzętem ochrony układu oddechowego, przeznaczonym do indywidualnej ucieczki, zabezpieczający użytkownika przed tlenkiem węgla podczas wycofywania się z miejsc zagrożonych lub objętych pożarem w podziemiach kopalń. 

Chroni skutecznie użytkownika przed tlenkiem węgla gdy objętościowo:

 • zawartość tlenu w powietrzu wdychanym jest nie mniejsza niż. 17%
 • zawartość tlenku węgla w powietrzu wdychanym jest nie większa niż 1,5%
 • zawartość dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym jest nie wieksza niż 2 %
 • zawartość chlorowodoru, siarkowodoru, dwutlenku siarki i tlenków azotu nie przekracza 0,05%.

DANE TECHNICZNE

 • Czas ochronnego działania przy przepływie sinusoidalnym 30l/min, zużyciu powietrza 30 dm3/ min, przy objętościowym stężeniu tlenku węgla 0,25%i wilgotności względnej otaczającego powietrza (95 do 100)%   60 min.
 • Masa kompletnego pochłaniacza <1,1 kg
 • Masa pochłaniacza w czasie użycia (obciążająca głowę) <0,6 kg
 • Wymiary gabarytowe:  
  - długość około 105 mm.
  - szerokość około 95 mm.
  - wysokość około 145 mm.
 • Maksymalna temperatura powietrza wdychanego <60 oC
 • Opór wdechu <12 mbar
 • Opór wydechu <3,5 mbar
 • Okres przydatności do użycia 3,5 roku od daty produkcji w tym okres eksploatacji 3 lata od daty wprowadzenia do eksploatacji, ale nie dłużej niż do końca okresu przydatności do użycia.
 • Certyfikat oceny typu CE-PPE-B-00047-1297/05-SK
 • Spełnia wymagania normy EN 404:1993 w klasie FSR 1 A

Pochłaniacz ochronny górniczy POG-8M spełnia wymagania Dyrektywy Rady 89/686/EWG i normy zharmonizowanej EN 404: 1993 w klasie FSR 1 A 

Szkolenie w zakresie eksploatacji i użytkowania pochłaniacza przeprowadza się za pomocą treningowego pochłaniacza górniczego TPG-8.

 

{backbutton}

Znajdź w serwisie

Login Form

Aktualnie

Odwiedza nas 369 gości oraz 0 użytkowników.

Eurofaser © 03.2019. All Rights Reserved.